Oderov, A. ., Kuznetsov, M., Romanchuk, S. ., Pohrebniak, D. ., Indyka, S. . i Bielikova, N. . (2022) „Analiza poziomu sprawności fizycznej podchorążych Wojskowej Szkoły Sierżantów Narodowej Akademii Wojsk Lądowych we Lwowie na etapie podstawowym ”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(1), s. 93–102. doi: 10.16926/sit.2022.01.05.