Tomik, R. ., Kot, K. i Ardeńska, M. . (2022) „Indywidualny plan i program studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w opinii studentów-sportowców”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(1), s. 79–92. doi: 10.16926/sit.2022.01.04.