Wójcik, Z. . (2022) „ Sport zapaśniczy w Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe na Warmii i Mazurach (1964–1975)”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(1), s. 55–75. doi: 10.16926/sit.2022.01.03.