Tlustý, T. . (2022) „Katolickie Stowarzyszenie Gimnastyczne Orzeł i jego stosunki międzynarodowe w latach 1929–1948”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(1), s. 33–53. doi: 10.16926/sit.2022.01.02.