Jaroszewski, J. . (2022) „Ruch sportowy w Policji Państwowej w województwie łódzkim w latach 1919–1939. Zarys problematyki ”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(1), s. 11–31. doi: 10.16926/sit.2022.01.01.