Krynicki, B. i Pawlikowska-Piechotka, anna (2022) „Pływalnia w pałacu kultury i nauki w warszawie: historia i obecne przygotowanie do zajęć sportowych”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(4), s. 99–116. doi: 10.16926/sit.2021.04.28.