Majer, R. i Rodzik, J. (2021) „Programowanie aktywności fizycznej seniorów w lokalnej polityce społecznej ”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(3), s. 123-139. doi: 10.16926/sit.2021.04.21.