Tatarczuk, J., Asienkiewicz, R., Wandycz, A. i Hirko, A. (2021) „Wiek menarche dziewcząt z województwa lubuskiego w odniesieniu do środowiska zamieszkania, wykształcenia rodziców, liczby dzieci w rodzinie i standardu życia”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(3), s. 107–121. doi: 10.16926/sit.2021.04.20.