Miazek, A. i Podleśny, A. (2021) „Metody tworzenia rankingów sportowych na wybranych przykładach”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(3), s. 75-103. doi: 10.16926/sit.2021.04.19.