Sönmezoğlu, U. ., Tosun, A. i Yildiz, K. (2021) „Badanie jakościowe sportu i edukacji dla osób niepełnosprawnych z punktu widzenia managerów sportu i trenerów ”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(3), s. 49-73. doi: 10.16926/sit.2021.04.18.