Kościański, K. (2021) „Infrastruktura sportowa dla potrzeb piłki nożnej w Częstochowie w okresie międzywojennym”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(3), s. 29-46. doi: 10.16926/sit.2021.04.17.