Ostrowska-Tryzno, A. . i Pawlikowska-Piechotka, A. (2021) „Historyczna architektura sportowa w dobie pandemii COVID-19 (zabytki listy światowego dziedzictwa kultury UNESCO)”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(3), s. 11-28. doi: 10.16926/sit.2021.04.16.