Urban, R. (2021) „[rec.] Ryszard Wryk, Dzieje Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 1919–2019, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2020, ss. 533”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(2), s. 139-144. doi: 10.16926/sit.2021.04.15.