Pawłucki, A. (2021) „O ważności metafizyki w teorii nietrywialnego wychowania fizycznego – tradycja polska”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(2), s. 107–123. doi: 10.16926/sit.2021.04.13.