Potrzuski, K. (2021) „Społeczno-polityczne, gospodarcze i wizerunkowe uwarunkowania budowy reprezentacyjnych inwestycji sportowych w II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(2), s. 67–87. doi: 10.16926/sit.2021.04.11.