Małolepszy, E. i Drozdek-Małolepsza, T. (2021) „Sport żydowski na Wołyniu w latach 1921–1939”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(2), s. 25-41. doi: 10.16926/sit.2021.04.09.