Szymanek-Pilarczyk, M. . (2021) „Wpływ uzupełniającego treningu plyometrycznego na rozwój wybranych zdolności motorycznych młodych zawodników piłki nożnej Akademii Raków Częstochowa”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(1), s. 129-138. doi: 10.16926/sit.2021.04.07.