Basuki, Nurhasan i Suroto (2021) „Działania ruchowe i sportowe poprzez gry w celu podnoszenia umiejętności twórczego myślenia i jakości procesu uczenia się dla dzieci w wieku 14–15 lat”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(1), s. 115-128. doi: 10.16926/sit.2021.04.06.