Pawlikowska-Piechotka, A. . (2021) „Obiekty sportowo-rekreacyjne w szkołach – historia i stan współczesny”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(1), s. 89–113. doi: 10.16926/sit.2021.04.05.