Baraniak, M. . (2021) „Kumoterki, tradycja – sport – dziedzictwo kulturowe”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(1), s. 75-86. doi: 10.16926/sit.2021.04.04.