Shylinhouski, K. . (2021) „Народная игра Свинка: генезис, семантика, адаптация правил игры”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(1), s. 55-74. doi: 10.16926/sit.2021.04.03.