Tlustý, T. . (2021) „Orel – katolickie stowarzyszenie wychowania fizycznego: stosunki międzynarodowe do 1929 r”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(1), s. 11-31. doi: 10.16926/sit.2021.04.01.