Gołębieska, K., Ostrowska-Tryzno, A. i Pawlikowska-Piechotka, A. (2020) „Mobilność i turystyka religijna – dostępność miejsc świętych”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(4), s. 99-117. doi: 10.16926/sit.2020.03.31.