Cujbă, V. i Sîrbu, R. . (2020) „Cricova – narodowy i międzynarodowy turystyczny znak handlowy Republiki Mołdawii”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(3), s. 105-115. doi: 10.16926/sit.2020.03.24.