Pasicznik, W. (2020) „Wychowanie fizyczne uczniów szkół ogólnokształcących na Ukrainie (wybrane aspekty)”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(3), s. 57-67. doi: 10.16926/sit.2020.03.20.