Gołębieska, K., Ostrowska-Tryzno, A. i Pawlikowska-Piechotka, A. (2020) „Powstanie i rozwój Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – jubileusz 90-lecia”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(3), s. 11-22. doi: 10.16926/sit.2020.03.17.