Ostrowska-Tryzno, A., Nałęcz, H. i Pawlikowska-Piechotka, A. (2020) „Sport i aktywność fizyczna w przestrzeni miasta – osiedlowe tereny zielone dla trzech pokoleń”, Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(2), s. 105–128. doi: 10.16926/sit.2020.03.16.