Potrzuski, Kamil. 2020. „Niezrealizowane Elementy Projektu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. Przyczynek Do dziejów Uczelni W 90. Rocznicę Jej Powstania”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 3 (1):29-44. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.02.