Porada, Zbigniew, i Ewa Kałamacka. 2020. „Przyczynek Barona Pierre’a De Coubertina Do Organizacji Olimpijskich konkursów Sztuki”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 2 (4):11-27. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.31.