Jurgielewicz-Urniaż, Marzena, i Aleksander Urniaż. 2019. „Funkcjonowanie dziewcząt I chłopców Chorych Na Cukrzycę Typu 1 Na Tle rówieśników W środowisku Szkolnym”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 2 (3), 157-72. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.29.