Wojciechowska, Klaudia, Piotr Gołębiowski, Anna Woropaj-Hordziejewicz, i Jerzy Niedzielski. 2019. „Kręcz Szyi U Dzieci – Etiologia, Objawy I Leczenie”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 2 (3), 127-41. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.27.