Zalech, Mirosław, i Lech Jaczynowski. 2019. „Dobowy budżet Czasu studentów Kierunku Wychowanie Fizyczne”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 2 (3), 107-23. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.26.