MÍČOVÁ, Pavlína. 2019. „Obraz Sportu I Wychowania Fizycznego W czechosłowackich Filmach Dokumentalnych (1945–1959)”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 2 (3):59-70. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.23.