Małolepszy, Eligiusz, i Teresa Drozdek-Małolepsza. 2019. „Sport W Powiecie Krzemienieckim W świetle Czasopisma «Życie Krzemienieckie» (1932–1939)”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 2 (3), 39-58. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.22.