Małolepszy, Eligiusz. 2019. „Wstęp Do Numeru”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 2 (3), 7-8. https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/469.