Jaczynowski, Lech. 2019. „Nauki O Kulturze Fizycznej W Wymiarze Historycznym a Nowa Klasyfikacja Dziedzin I Dyscyplin Naukowych W Polsce”. Sport I Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 2 (2), 11-28. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.11.