Staniek, Marzena, i Krystyna Górna-Łukasik. 2019. „Warunki Do zajęć Ruchowych W śląskich Przedszkolach”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 15 (3):51-64. https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.21.