Wyskok, Marlena. 2019. „Instrumentalizacja piłki nożnej W państwie Totalitarnym Na przykładzie Trzeciej Rzeszy”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 15 (3):11-23. https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.18.