Sahaj, Tomasz. 2019. “Recenzja Monografii Wieloautorskiej Pod Redakcją Naukową Jerzego Kosiewicza, Eligiusza Małolepszego I Teresy Drozdek-Małolepszej: Filozoficzne I społeczne Aspekty Sportu I Turystyki, Częstochowa 2016, Ss. 324”. Sport and Tourism Central European Journal 15 (4):197-203. https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.41.