Kobierecki, Michał Marcin. 2019. „Międzynarodowy Komitet Olimpijski Jako Aktor Dyplomatyczny”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 16 (1):101-14. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.06.