Petričková, Lucia, i Klaudia Zusková. 2019. „Satysfakcja Z życia Nauczycieli Wychowania Fizycznego W związku Z Nauczaniem Jednego Lub dwóch przedmiotów Oraz Pozalekcyjnymi zajęciami Sportowymi”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 16 (2):145-57. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.19.