Rowiecki, Michał, i Lewsław Kulmatycki. 2019. „Strategie Radzenia Sobie Ze Stresem U mężczyzn uprawiających Narciarstwo Ekstremalne”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 16 (2):99-111. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.16.