Staroń, Ryszard. 2019. „Programy Wychowania Fizycznego I Ich Realizacja W państwowych szkołach średnich ogólnokształcących Krakowa W Latach 1918–1932”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 16 (2):27-44. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.13.