Łuczak, Maciej, i Leonard Nowak. 2019. „Profesor Dr Hab. Jerzy Gaj (1929–2016). Wybitny Historyk Kultury Fizycznej”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 16 (2):11-26. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.12.