Tatarczuk, Józef, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz, i Izabela Jerzak. 2019. „Dojrzewanie dziewcząt Z województwa Lubuskiego W kontekście Wybranych czynników środowiskowo-społecznych”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 16 (3):127-38. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.30.