Łubkowska, Wioletta, Jarosław Nadobnik, Michał Tarnowski, i Maria Alicja Nowak. 2019. „Samoocena Wiedzy, umiejętności Zawodowych I Kompetencji społecznych studentów Podstawą Ewaluacji Programu studiów Kierunku Turystyka I Rekreacja”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 16 (4):145-61. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.43.