Porada, Zbigniew. 2019. „Polskie Artystki W Olimpijskich Konkursach Sztuki I Literatury 1928–1948”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 16 (4):27-53. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.36.