Bohdan, Tomasz. 2019. “Sprawozdanie Z VII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych O Sporcie Nt. „Sport I Turystyka W świetle Nauk społecznych: Historia, Stan Obecny I wyzwania” (1–3 września 2017 r., Warszawa)”. Sport and Tourism Central European Journal 17 (1):145-48. https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.11.