Liannoi, Yurii, Mykhailo Liannoi, Liudmyla Maksymenko, i Yana Kopytina. 2019. „Techniki Rekreacyjne (element Unihokeja) Dla Dzieci W Wieku 5 I 6 Lat”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 17 (1):69-78. https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.04.