Nadobnik, Jarosław. 2019. „Promowanie aktywności Outdoorowej Z Wykorzystaniem Wybranych urządzeń I Aplikacji Mobilnych”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 17 (2):145-56. https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.19.